Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Tất cả văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
679/UBND-TH1
 ban hành ngày 3-2-2017
Công văn Download
1268/SCT-VP
 ban hành ngày 25-11-2016
Công văn Download
1273/SCT-VP
 ban hành ngày 25-11-2016
Công văn Download
942/SCT-VP
 ban hành ngày 19-9-2016
Kế hoạch Download
446/KH-SCT
 ban hành ngày 2-11-2016
Kế hoạch Download
449/KH-SCT
 ban hành ngày 3-11-2016
Kế hoạch Download
1187/SCT-VP
 ban hành ngày 7-11-2016
Công văn Download
1083/SCT-QLTT
 ban hành ngày 10-11-2016
Công văn Download
1216/SCT-VP
 ban hành ngày 15-11-2016
Kế hoạch Download
6938/UBND-VX3
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-10-2016
Công văn Download
1024/SCT-VP
 ban hành ngày 6-10-2016
Công văn Download
271/KH-SCT
 ban hành ngày 13-7-2016
Kế hoạch Download
QĐ 160/QĐ-SCT
 ban hành ngày 13-7-2016
Quyết định Download
1821/QĐ-UBND
 ban hành ngày 6-3-2016
Quyết định Download
08/CT-UBND
 ban hành ngày 21-4-2016
Chỉ thị Download
63/TB-SCT
 ban hành ngày 3-3-2016
Thông báo Download
35/QĐ-SCT
 ban hành ngày 2-3-2016
Quyết định Download
02/TB-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 16-2-2016
Thông báo Download
03/2016/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 20-1-2016
Quyết định Download
30/QĐ-SCT
 ban hành ngày 29-2-2016
Quyết định Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Tìm thấy: 2618 bản ghi | Tổng số: 131 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn