Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Kế hoạch và Đầu tư
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ nội vụ ban hành ngày 28-5-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1339/QĐ-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29-9-2014
Quyết định Download
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2014/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26-5-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2013/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
31/2012/TTLT-BCT-BKHDT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương ban hành ngày 10-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2011/TT-BKHĐT
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17-5-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
21/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28-10-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
20/2010/TTLT-BKH-BTC
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương ban hành ngày 21-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
17/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 22-7-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29-6-2010
Download
12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28-5-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27-5-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 14 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn