Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ
113/2015/NĐ-CP
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 9-11-2015
Nghị định Download
45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương ban hành ngày 28-11-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
20/2014/TT-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15-7-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
2279/QĐ-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 29-8-2014
Quyết định Download
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13-8-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
3792/BCT-KHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 7-5-2014
Công văn Download
2675/QĐ-TĐC
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 4-9-2013
Quyết định Download
3890/BCT-KHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 7-5-2013
Công văn Download
04/2012/TT-BKHĐT
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 13-8-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2012/TT-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 8-8-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
34/2009/TTLT/BTC-BKHCN
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 24-2-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
39/2005/TTLT/BTC-BKHCN
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 23-5-2005
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2011/TT-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 16-3-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
16/2010/TT-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 21-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1914/2010/QĐ-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 19-9-2010
Quyết định Download
15/2010/TT-BKHCN
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 14-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 16 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn