Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
33/2013/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG
Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 6-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành ngày 22-5-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2013/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
20/2012/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 27-8-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 8-9-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 20-8-2007
Thông tư, thông tư liên tịch Download
06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 19-1-2006
Thông tư, thông tư liên tịch Download
24/2011/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 4-11-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
15/2011/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10-5-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
1170/QĐ-LĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29-9-2010
Quyết định Download
1117/QĐ-LĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 16-9-2010
Quyết định Download
27/2010/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 14-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
26/2010/TT-BLĐTBXH
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 13-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 14 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn