Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ nội vụ
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV
Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ nội vụ ban hành ngày 28-5-2015
Thông tư, thông tư liên tịch Download
222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC
Bộ Tài chính, Bộ nội vụ, Bộ Quốc Phòng ban hành ngày 6-1-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
05/2012/TT-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 24-10-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2012/TT-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 26-6-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
08/2011/TT-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 2-6-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
16/2011/TTLT-BCT-BNV
Bộ Công Thương, Bộ nội vụ ban hành ngày 5-4-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
670/QĐ-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 14-3-2011
Quyết định Download
09/2010/TT-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 11-9-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 8 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn