Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Bộ Văn hoá thể thao du lịch
10/2013/TT-BVHTTDL
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 6-12-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
03/2013/TT-BVHTTDL
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 28-1-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07/2012/TT-BVHTTDL
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 16-7-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
23/2010/TT-BTTTT
Bộ Văn hoá thể thao du lịch ban hành ngày 15-10-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 4 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn