Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoNhóm văn bản :Cán bộ, công chức
29/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định Download
29/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định Download
08/2011/TT-BNV
Bộ nội vụ ban hành ngày 2-6-2011
Thông tư, thông tư liên tịch Download
57/2011/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 7-7-2011
Nghị định Download
46/2010/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 27-4-2010
Nghị định Download
24/2010/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 15-3-2010
Nghị định Download
18/2010/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 5-3-2010
Nghị định Download
06/2010/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 25-1-2010
Nghị định Download
58/2010/QH12
Quốc hội ban hành ngày 29-11-2010
Bộ luật, luật Download
22/2008/QH12
Quốc hội ban hành ngày 28-11-2008
Bộ luật, luật Download
34/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định Download
29/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 12-4-2012
Nghị định Download
Tìm thấy: 12 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn