Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoNhóm văn bản :Công nghiệp
1483/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26-8-2011
Quyết định Download
12/2011/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24-2-2011
Qui định Download
12/2010/NQ-HĐND
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-7-2010
Nghị quyết Download
28/2010/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 4-10-2010
Quyết định Download
181/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 25-1-2011
Quyết định Download
07/2013/TT-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 22-4-2013
Thông tư, thông tư liên tịch Download
601/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17-4-2013
Quyết định Download
105/2009/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19-8-2009
Quyết định Download
54/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 22-6-2012
Nghị định Download
02/CT-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22-1-2013
Chỉ thị Download
44/2012/TT-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 28-12-2012
Thông tư, thông tư liên tịch Download
7637/QĐ-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 20-12-2012
Quyết định Download
12/2011/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24-2-2011
Quyết định Download
97/2010/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 21-9-2010
Nghị định Download
18/2010/TT-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 10-5-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
07 /2008/QĐ-BCT
 ban hành ngày 7-5-2008
Quyết định Download
Tìm thấy: 16 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn