Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoNhóm văn bản : Đấu thầu
17/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 22-7-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
11/2010/TT-BKH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 27-5-2010
Thông tư, thông tư liên tịch Download
Tìm thấy: 2 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn