Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoNhóm văn bản :Khuyến công
1 2 3
26/2014/TTLT-BTC-BCT
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương ban hành ngày 18-2-2014
Thông tư, thông tư liên tịch Download
45/2012/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 24-5-2012
Nghị định Download
5918/2009/QĐ-bct
Bộ Công Thương ban hành ngày 24-11-2009
Quyết định Download
61/2002/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 11-6-2002
Nghị định Download
15/2008/QĐ-BXD
Bộ Xây dựng ban hành ngày 17-11-2008
Quyết định Download
122/2004/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5-7-2004
Quyết định Download
34/2009/TTLT/BTC-BKHCN
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 24-2-2009
Thông tư, thông tư liên tịch Download
39/2005/TTLT/BTC-BKHCN
Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 23-5-2005
Thông tư, thông tư liên tịch Download
133/2008/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 31-12-2008
Nghị định Download
79/2003/TT-BTC
Bộ Tài chính ban hành ngày 13-8-2003
Thông tư, thông tư liên tịch Download
60/2003/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 6-6-2003
Nghị định Download
80/2009/Qđ-ttg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21-5-2009
Quyết định Download
279/2005/Qđ-ttg
 ban hành ngày 3-11-2005
Quyết định Download
49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT
 ban hành ngày 18-5-2007
Thông tư, thông tư liên tịch Download
43/2006/NĐ-CP
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25-4-2006
Nghị định Download
114/2006/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25-5-2005
Quyết định Download
170/2005/qđ-ttg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8-7-2005
Quyết định Download
88/2006/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 29-8-2006
Nghị định Download
56/2009/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 30-6-2009
Nghị định Download
108/2006/NĐ-CP
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22-9-2006
Nghị định Download
1 2 3
Tìm thấy: 59 bản ghi | Tổng số: 3 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn