Cập nhật :Thứ ba, 9-10-2012
Kết quả hoạt động Khuyến công 9 tháng đầu năm

Năm 2012 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế năm 2011 ảnh hưởng của giá xăng dầu và việc điều chỉnh tăng giá điện, đẩy giá của một số mặt hàng thiết yếu tăng làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, nguyên liệu sản xuất tăng cao, giá cả sản xuất các mặt hàng TTCN, đặc biệt là các mặt hàng mây tre đan, đan lát, thêu ren, móc….. hầu như không tăng, vẫn giữ nguyên giá như cách đây 2 đến 3 năm. 9 tháng đầu năm 2012 mức tiêu dùng sụt giảm, hàng hoá tồn kho tăng. Do vậy, việc làm của người lao động không ổn định, thu nhập từ công việc làm nghề rất thấp so với công việc khác. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Công Thương Vĩnh Phúc. Nhận thức việc triển khai thành công nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm cũng như kế hoạch năm 2012 sẽ quyết định mức độ hoàn thành của năm, Trung tâm Khuyến công đã tích cực đẩy mạnh hoạt động khuyến công đến tận các huyện, xã và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao đời sống của người lao động, duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống trong tỉnh . Được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương công tác xây dựng, phê duyệt kế hoạch khuyến công năm 2012, với nguồn kinh phí là 2.565.000.000 đã được triển khai thuận lợi. trong 9 tháng đầu năm 2012 Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với UBND các huyện, xã và các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã tại địa phương triển khai thực hiện nhiều hoạt động đa dạng và hiệu quả. Kết quả thực hiện kế hoạch khuyến công 9 tháng đầu năm 2012; Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị, tổ chức Khai giảng đào tạo nghề, truyền nghề tập trung vào các nghề như nghề mộc, thêu ren, đính cườm xuất khẩu, lớp mây tre đan, thêu móc, may công nghiệp. Tổng số 26 lớp với 1.030 học viên tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. - Phối hợp với Trung tâm Tư vấn Tài chính Hà Nội tổ chức đào tạo khoá Quản trị, kinh doanh với 144 học viên là các chủ Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất CNTT. - Tổ chức tốt lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công cho cán bộ khuyến công cấp xã và cán bộ phòng Công Thương phòng Kinh tế các huyện, thị, thành, với 130 học viên được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Công tác hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị đã được triển khai ngay sau khi Kế hoạch năm 2012 được phê duyệt với tổng số là 20 đề án. 9 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện được 17 đề án, với tổng kinh phí đầu tư của cơ sở, doanh nghiệp đã triển khai và thực hiện là 16.453.197.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ là 750.000.000 đồng. Đã tạo việc làm ổn định, có thu nhập bình quân từ 2,5 – 5 triệu đồng/người/ tháng cho 498 lao động. Với hỗ trợ trực tiếp vào đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, đã đem lại kết quả quả cụ thể, kích thích các đơn vị mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại hơn, làm giảm giá thành sản phẩm, cải thiện sức lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn hơn cho người công nhân vận hành máy móc thiết bị. Đây là một trong công tác khuyến công có hiệu quả kinh tế, đem lại lợi ích cho đơn vị sản xuất, cho người lao động và cho xã hội. Với những hiệu quả thiết thực như vậy, 9 tháng đầu năm 2012 số lượng cơ sở, doanh nghiệp đã triển khai tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên công tác triển khai gặp không ít những khó khăn do những ảnh hưởng suy thoái kinh tế từ năm 2011, khi nhiều doanh nghiệp Báo cáo tài chính lỗ. Sản xuất đình trệ, công tác đầu tư mở rộng hạn chế đã tác động trực tiếp đến từng doanh nghiệp và đặc biệt là Công ty TNHH cơ khí và Xây dựng Bình Hoà - TT Hợp Hoà – H. Tam Dương đã không triển khai được theo kế hoạch. 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã Tư vấn hỗ trợ kinh phí đăng ký thương hiệu sản phẩm cho 06 đơn vị đạt 100% so với kế hoạch năm; hỗ trợ 10 đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tham gia Hội trợ triển lãm năm 2012 để giới thiệu sản phẩm. + Triển khai làm 2.500 quyển Catalog quảng cáo tăng 400% so cùng kỳ năm trước, giới thiệu sản phẩm cho 06 Công ty, Doanh nghiệp: Đó là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Xuyên Bảy là 500 quyển Catalog, Chi nhánh công ty TNHH và Xuất nhập khẩu Viễn Đông tại Vĩnh Phúc 1.000 quyển Catalog và những Công ty, Doanh nghiệp khác đã phát huy và giới thiệu được rộng rãi sản phẩm tới công chúng. Trong công tác phối hợp và tuyên truyền Trung tâm đã chủ động; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự về công tác hoạt động khuyến công phát trên sóng Đài PTTH Vĩnh Phúc vào tối 28 tháng 4 năm 2012. + Hỗ trợ mua 104 kỳ Báo Công Thương, mỗi tuần 02 số phát hành vào thứ ba và thứ năm hàng tuần; đặt mua 472 cuốn Tạp chí công nghiệp, Tạp chí kinh tế và phát hành vào ngày 05 hàng tháng, Khoa học công nghệ phát hành 03 tháng/01 số... cho cán bộ phòng Kinh tế, phòng Công Thương và UBND các xã có cán bộ khuyến công; Tiếp thị phát hành vào ngày 20 hàng tháng. + Thực hiện phối hợp tuyên truyên với Báo Vĩnh Phúc, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Thương mại tỉnh duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin trong hoạt động Khuyến công và phát triển công nghiệp. + viết tin bài về hoạt động khuyến công và tình hình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề trên địa bàn tỉnh. + Tổ chức trưng bày các sản phẩm của doanh nhiệp, cơ sở sản xuất tại phòng trưng bày của Trung tâm. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm trong tỉnh, đồng thời chuẩn bị các thủ tục, Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tại các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh ... để quảng bá giới thiệu rộng rãi sản phẩm tới các tỉnh trong khu vực phía Bắc. Dưới sự điều hành chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm khuyến công và tinh thần đoàn kết thống nhất thực hiện nhiệm vụ chung, vượt lên những khó khăn, khắc phục hạn chế, Trung tâm Khuyến Công Vĩnh Phúc đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Những năm tiếp theo, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung các lĩnh vực cụ thể, tích cực tham mưu cho ngành Công thương và UBND tỉnh trong công tác khuyến công, đề xuất các giải pháp thiết thực, phối hợp tốt với địa phương, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khuyến công của địa phương hàng năm. Tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất TTCN trên địa bàn hàng năm đề ra kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng cơ chế, chính sách khuyến công phù hợp và thiết thực với hoạt động sản xuất CN-TTCN của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra năm 2012, giai đoạn 2011-2015.

Chiến Thắng

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Khuyến công 2018 (Thứ hai, 8-10-2018)(139)
Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất tôn lợp” (Thứ năm, 13-9-2018)(163)
Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc (Thứ sáu, 3-8-2018)(139)
Hội nghị triển khai chương trình khuyến công năm 2018 (Thứ năm, 28-6-2018)(250)
Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị tại Thị trấn Yên Lạc (Thứ bảy, 21-10-2017)(8788)
Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc - Phú Thọ năm 2017 (Thứ sáu, 6-10-2017)(1308)
Các tin đọc nhiều nhất
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế phẩm chăm sóc xe ô tô (Thứ ba, 29-8-2017)(22098)
Nghiệm thu Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn lợp" (Thứ năm, 31-8-2017)(10559)
Nghiệm thu đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị tại Thị trấn Yên Lạc (Thứ bảy, 21-10-2017)(8788)
Nghiệm thu đề án Hỗ trợ mua máy móc thiết bị sản xuất mộc nội thất (Thứ tư, 14-8-2013)(5909)
Giới thiệu Mô hình sản xuất chậu hoa bằng gỗ ép (Thứ hai, 21-6-2010)(4587)
Bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp (Thứ tư, 24-11-2010)(4535)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com