Cập nhật :Thứ năm, 20-7-2017
Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
 Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vi phạm trong lĩnh vực VSATTP có nguồn gốc động vật, cụ thể: Tình trạng giết mổ lợn chết, lợn bệnh để chế biến thực phẩm tại Yên Lạc, Tam Đảo, Vĩnh Tường; đa số các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đều nhỏ lẻ, không có giấy phép kinh doanh, không đảm bảo điều kiện VSATTP; tình trạng vứt xác động vật ra môi trường gây ô nhiễm môi trường khá phổ biến. Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong quản lý về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm  trong lĩnh vực thú ý. Ngày 17/7/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 5329/UBND-NN3 về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, buôn bán, giết mổ động vật, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật không được giết mổ động vật bị chết, bị bệnh để chế biến làm thực phẩm hoặc liên kết với người buôn bán thịt gia súc, gia cầm để gian lận thương mại, biến động vật chết, mắc bệnh thành thực phẩm, đặc sản…; không được vứt xác động vật ra môi trường. Khi phát hiện động vật chết, mắc bệnh phải khai báo với cơ quan thú y hoặc UBND cấp xã để kiểm tra, xử lý theo quy định. Nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để sử dụng làm thực phẩm; vứt xác động vật ra ngoài môi trường theo quy định tại khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều 13 của Luật thú y. Bố trí địa điểm xử lý, tiêu hủy động vật chết, mắc bệnh phải đảm bảo, không gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh, nhất là các địa phương có nhiều hoạt động buôn bán, chăn nuôi gia súc, gia cầm; chấn chỉnh ngay công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y, ATTP, chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến kho bảo quản động vật trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở giết mổ, chế biến, kinh doanh vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết và tránh mua phải thịt từ động vật chết, mắc bệnh, không được kiểm soát bởi cơ quan thú y. Rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn; giao các lực lượng chức năng: Công an, QLTT phối hợp chặt chẽ với Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với cơ quan Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C theo Thông tư 45/2015/TT-BNN. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về vệ sinh thú y, VSATTP tới tổ chức, cá nhân tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; người tiêu dùng, bếp ăn tập thể các cơ quan, đơn vị, trường học, công ty đóng trên địa bàn sử dụng thịt gia súc, gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo VSATTP, được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan thú y. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn theo Quyết định số 3310/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật lĩnh vực giết mổ, ATTP trên địa bàn quản lý.

Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi & Thú y chấn chỉnh công tác kiểm dịch vận chuyển tại các trạm Chăn nuôi & Thú y cấp huyện, tập trung kiểm tra các điểm thu gom (kể cả điểm tập kết, tắm lợn) trên địa bàn để phát hiện gia súc bị bệnh hoặc không đảm bảo vệ sinh thú y (bị bơm nước, sử dụng chất cấm, tiêm thuốc an thần…) theo quy định tại khoản 1 và khoản 20 Điều 13 Luật thú y, phải có biện pháp xử lý chất thải, nước trong quá trình vận chuyển, thu gom, tập kết, tắm lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 70 và điểm d khoản 3 Điều 71 của Luật thú y. Chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ, chế biến thịt tại các cơ sở giết mổ động vật, chế biến sản phẩm động vật nhỏ lẻ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hành vi giết mổ động vật, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật bị chết, bị bệnh làm thực phẩm theo quy định tại khoản 18 Điều 13 Luật thú y. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C theo Thông tư 45/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT. Thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở kế hoạch và đầu tư, UBND các huyện, thành, thị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở giết mổ động vật xếp loại C mà qua kiểm tra lại không khắc phục lỗi, tiếp tục xếp loại C và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chỉ sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm soát của cơ quan thú y. Phổ biến các quy định của pháp luật về thú y với người tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

Sở Công Thương chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên nghành chống buôn lậu, hàng giả và các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại đầu mối giao thông, cơ sở giết mổ, thu gom, điểm tập kết, trung chuyển động vật quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng chức năng, Công an cấp huyện trong việc phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về giết mổ động vật, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Lập chuyên án đấu tranh, triệt phá tận gốc các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật chết, mắc bệnh để chế biến làm thực phẩm, động vật bị bơm nước, tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở giết mổ trái phép, cơ sở thu gom động vật, điểm trung chuyển gia súc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Thông tin và truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe con người trong việc sử dụng các sản phẩm động vật đã qua kiểm soát của cơ quan thú y; các tổ chức, cá nhân tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt động vật thực hiện đúng quy định.

Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan trong hệ thống chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và ngành Nông nghiệp & PTNT triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh đảm bảo VSATTP theo đúng các quy định của pháp luật.

Đề nghị UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp & PTNT, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tăng cường công tác vận động, thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai tốt nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thi nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

 

Mai Tuyết.

 

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (19-12-2018)new(39)
Mở đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (Thứ tư, 12-12-2018)(1615)
Tháng 11/2018, lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra 116 lượt vụ (Thứ hai, 26-11-2018)(11109)
Hàng gian, hàng giả diễn biến ngày càng phức tạpvới nhiều thủ đoạn tinh vi (Thứ hai, 26-11-2018)(7704)
Vấn nạn buôn lậu thuốc lá- Những vấn đề đặt ra (Thứ ba, 20-11-2018)(9022)
Tháng 10/2018, lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra 159 lượt vụ (Thứ sáu, 26-10-2018)(129)
Các tin đọc nhiều nhất
Ban chỉ đạo 389: Triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn .. (Thứ sáu, 25-8-2017)(20965)
Tháng 11/2018, lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra 116 lượt vụ (Thứ hai, 26-11-2018)(11109)
Công tác chống hàng giả và xâm phạm quyền SHTT tháng 10 năm 2017 (Thứ hai, 30-10-2017)(10811)
Vấn nạn buôn lậu thuốc lá- Những vấn đề đặt ra (Thứ ba, 20-11-2018)(9022)
Công tác chống hàng giả và xâm phạm quyền SHTT tháng 9 năm 2017 (Thứ hai, 25-9-2017)(8601)
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2017 (Thứ hai, 18-9-2017)(8125)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com