Cập nhật :Thứ tư, 17-10-2018
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
     

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Thông tư này quy định chi tiết việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật để xuất khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan kiểm tra (Chi cục kiểm dịch thực vật)

Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ (đối với hồ sơ được gửi trực tiếp); 2 ngày làm việc đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

Thành phần hồ sơ gồm: Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy). Bản sao chứng thực một trong các giấy chứng nhận: Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực (đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại điểm k, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm). Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn hoặc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp quy của thực phẩm có nguồn gốc thực vật (đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định từ điểm a đến điểm i khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP); Bản tự công bố sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (đối với lô hàng có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ).

Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra hồ sơ và ra Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Cũng theo dự thảo trường hợp thực phẩm  có nguồn gốc thực vật xuất khẩu phải nhập trở lại do không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu sẽ được xử lý như sau:

Kiểm tra thực phẩm nhập trở lại thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;

Trường hợp kết quả kiểm tra của nước nhập khẩu cho thấy thực phẩm không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm của Việt Nam thì xử lý theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn.  

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật không đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu phải thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT.

 

Mai Tuyết.

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com