Cập nhật :Thứ sáu, 31-3-2017
Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa
 
 
 Những năm qua, Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cũng như dành nguồn lực đầu tư thích đáng để xây dựng kết cầu hạ tầng của tỉnh theo hướng đồng bộ, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đồng bộ các quy hoạch

Với phương châm công tác quy hoạch đi trước một bước để chủ động quản lý quá trình xây dựng, thu hút đầu tư và khai thác giá trị của đất, những năm qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng, các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Giai đoạn 2012-2016, toàn tỉnh triển khai nhiều quy hoạch nhất so với các giai đoạn trước. UBND tỉnhđã chỉ đạo các sở, ngành, lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ từ khâu lập mới đến rà soát, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, khả thi và chất lượng. Ngay từ đầu kỳ, tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, làm căn cứ để triển khai lập quy hoạch chi tiết các phân khu đô thị, đảm bảo khép kín trên địa bàn tỉnh. 

Với hướng đi đúng đắn, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sớm được tỉnh thực hiện. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt 58 quy hoạch đến năm 2020. Trong đó có 10 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; 48 quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu. Các quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành công bố, triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát, là cơ sở để kế hoạch hoá trong đầu tư xây dựng, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Khu công nghiệp Bình Xuyên

Cùng với quy hoạch tổng thể và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, việc lập quy hoạch xây dựng được các ngành tích cực triển khai. Toàn tỉnh đã lập khoảng 350 đồ án quy hoạch, trong đó có nhiều đồ án lớn, quan trọng như: Quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, Quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; quy hoạch các khu chức năng dọc theo một số tuyến giao thông quan trọng; quy hoạch khu du lịch Tam Đảo I, Tam Đảo II, khu du lịch Đại Lải; quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp... Đồng thời, chỉ đạo các ngành tiếp tục rà soát các quy hoạch đã được duyệt nhằm điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tế và ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch làm căn cứ cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo đúng kế hoạch. Giai đoạn 2012-2016, tỉnh đã dành 38 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư nâng cấp các loại kết cấu hạ tầng, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là trên 23 nghìn tỷ đồng, vốn do các doanh nghiệp DDI đầu tư là trên 4 nghìn tỷ đồng và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là 10 nghìn tỷ đồng.Vốn đầu tư được tỉnh phân bổ với cơ cấu hợp lý, 30% dành cho đầu tư trọng điểm, 30% thanh toán nợ và 40% chuyển tiếp và đầu tư mới Nguồn vốn đầu tư hợp lý đã là động lực để các ngành đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng theo hướng hiện đại

Những năm qua, hạ tầng giao thông của tỉnh được đầu tư mạnh mẽ và có sự phát triển vượt bậc.100% tuyến đường tỉnh đã được kiên cố hóa; cứng hóa được 3.281km trên tổng số 3.640km đường giao thông nông thôn; xây dựng 9 bến xe ôtô khách và hoàn thành các điểm đón trả khách tuyến cố định, từng bước đưa hoạt động vận tải vào nền nếp, giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo điều kiện cho nhân dân đi lại. Nhìn chung, kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng khung đang được tỉnh triển khai thực hiện theo kế hoạch, giao thông nông thôn đến 2015 đạt 91,7%, giao thông nội đồng đạt 52% dự kiến đến 2020 sẽ hoàn thành 100% theo mục tiêu chương trình.

Cùng với việc phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh đã triển khai quyết liệt phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Hết năm 2016, toàn tỉnh có 19 khu công nghiệp với diện tích 5.540 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020. Đến nay, có 12 khu công nghiệp được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch là 2.347 ha. Tổng diện tích đất đã cho thuê, đăng ký thuê phục vụ cho công nghiệp là 516 ha; tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp chung đạt 30,9%, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã giải phóng mặt bằng đạt 69,9%.

Các khu công nghiệp được xây dựng đã tạo ra quỹ đất sạch, có hạ tầng tương đối đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư. Nhiều dự án được triển khai đã sản xuất ra những sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần tăng thu ngân sách, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hạ tầng thông tin được đầu tư khá đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, tiến tới đảm bảo hạ tầng cho thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai. Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Đến nay, mạng internet đã phủ đến tất cả các thôn, làng, khu phố; cáp quang đã đến tất cả các xã, phường, thị trấn, với chiều dài trên 2.200 km. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước được đầu tư khá cơ bản, đồng bộ; nhiều quy trình hành chính, cơ sở dữ liệu quy mô cấp tỉnh được tin học hóa giúp nâng cao năng lực hoạt động, liên kết, chia sẻ của các cơ quan nhà nước. Các dịch vụ công trực tuyến được triển khai đã hỗ trợ quá trình cải cách hành chính của tỉnh. Tất cả các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị đã được đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN có kết nối internet; đã xây dựng và triển khai đồng bộ 4 ứng dụng dùng chung quan trọng gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử và Phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa.

Với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của tỉnh là rất lớn. Do vậy, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho đầu tư kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác đấu giá đất tạo nguồn thu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các địa phương; xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn như khoa học công nghệ, y tế, phát triển đô thị.

Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác
CPI tháng đầu năm tăng nhẹ (Thứ sáu, 3-2-2017 )
Kinh nghiệm thu hút đầu tư FDI (Thứ năm, 17-11-2016 )

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com