Cập nhật :Thứ tư, 17-12-2014
Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020)
Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020)
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-CT ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Công văn số 1594/SKHĐT-TH ngày 12/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020; Công văn số 793/SCT-VP ngày 22/9/2014 của Sở Công Thương Vĩnh Phúc về việc thực hiện Kết luận của Giám đốc sở tại hội nghị giao ban ngày 08/9/2014. Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cụ thể như sau:
Về thủ tục hành chính và tổ chức hoạt động của Trung tâm
Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nội quy cơ quan, Nội quy sử dụng điện và công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm theo phê duyệt của UBND tỉnh, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, cầu nối giữa nhà SX và người tiêu dùng, sản phẩm hiệu suất cao, dán nhãn năng lượng. Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch phòng cháy chữa cháy dịp tết nguyên đán,  phương án triển khai phòng, chống lụt bão hàng năm và báo cáo kết quả công tác PCTN lãng phí, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng, báo cáo tổng kết, báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Tiếp nhận biên chế, bố trí sắp xếp nhân lực, kiện toàn ổn định bộ máy, thực hiện quy hoạch cán bộ đầu mối phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.       
Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Website) của Trung tâm (gia hạn tên miền, hosting) và báo cáo tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử hàng năm.
      Thực hiện mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, hệ thống máy kiểm định công tơ đo đếm điện năng phục vụ cho hoạt động, đặc biệt là các điều kiện, phương tiện đối với chuyên môn, nghiệp vụ.
Về hoạt động trong lĩnh vực năng lượng
Triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình MTQG về SD NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 được UBND phê duyệt, CTMTQG trên địa bàn Vĩnh Phúc theo nội dung hàng năm được Bộ Công Thương phê duyệt và dự án Ứng dụng năng lượng mặt trời-Bảo vệ môi trường phục vụ chiếu sáng một số điểm, đường giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất, kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Hội thảo, Tâp huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện dán nhãn năng lượng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Tổng Cục năng lượng và các cơ quan liên quan mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ về quản lý năng lượng.
Duy trì trang thông tin điện tử về sử dụng NLTK&HQ của tỉnh Vĩnh Phúc.Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến giáo dục pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về việc đôn đốc thu hồi vốn thuộc dự án REII
      Xây dựng kế hoạch công tác đôn đốc thu hồi vốn dự án REII hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện công tác đôn đốc thu hồi vốn dự án REII 6 tháng, 9 tháng một năm; tổng hợp báo cáo kết quả đôn đốc thu hồi vốn dự án REII trên địa bàn tỉnh, báo cáo lãnh đạo Sở Công Thương trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
      Phát hành Thông báo giá trị trả nợ gốc, lãi vay, phương án kinh doanh điện, công văn đôn đốc thu hồi vốn hàng năm, đôn đốc các LDU nộp chậm, chưa nộp trả gốc và lãi vay theo chương trình kế hoạch...
Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng kinh tế sau khi UBND tỉnh giao nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án REII cho các LDU quản lý, kinh doanh. Tiếp tục đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằn nâng cao hiệu quả việc đôn đốc thu hồi vồn vay dự án REII...
Kế hoạch thực hiện đôn đốc thu hồi vốn giai đoạn năm 2016 đến 2020 đối với các LDU ký Hợp đồng.
Tổng giá trị thực hiện kế hoạch đôn đốc thu hồi vốn (giá trị trình Quyết toán) là: 80.929.067.777đ. (phần vốn đối ứng được giãn nợ hết năm 2016 REII gốc và hết năm 2017 đối REII mở rộng riêng HTX DV Tổng hợp An Lập, HTX DVNN Tổng hợp Đại Lộc xã Ngọc Thanh phần vốn đối ứng được giãn nợ hết năm 2018). Trong đó: Đối với REII gốc thực hiện thu hồi vốn theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020: 38.894.860.260đ.Đối với REII mở rộng thực hiện thu hồi theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020: 42.045.207.518đ.
Kế hoạch thực hiện đôn đốc thu hồi vốn giai đoạn năm 2016 đến 2020 đối vơi 39 LDU bàn giao Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.
Tổng giá trị thực hiện kế hoạch đôn đốc thu hồi vốn đối với 39 LDU năm 2016 đến 2020 giá trị Quyết toán đã được UBND tỉnh phê duyệt là: 28.948.042.319đ. (phần vốn đối ứng được tăng giảm vốn theo quy định).
Về dịch vụ, tư vấn lĩnh vực năng lượng
        Đẩy mạnh thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực năng lượng, đồng thời thực hiện tư vấn, kiểm toán năng lượng, giám sát, thẩm tra, thiết kế... các công trình thuộc lĩnh năng lượng.
Mai Tuyết.
In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế (Thứ tư, 10-10-2018)(123)
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Thứ tư, 26-9-2018)(74)
Sở Công Thương Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Xúc tiến thương mại tỉnh Akita, Nhật Bản (Thứ hai, 17-9-2018)(117)
Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 (Thứ năm, 13-9-2018)(77)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XII (Thứ ba, 11-9-2018)(147)
Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Vĩnh phúc và tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc (Thứ hai, 10-9-2018)(117)
Các tin đọc nhiều nhất
Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017- 2020 (Thứ ba, 10-10-2017)(10685)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại lần V nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Thứ tư, 18-10-2017)(8481)
Sở Công thương Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” (Thứ sáu, 20-10-2017)(8080)
Tập huấn chuyên sâu về Thương mại điện tử (Thứ hai, 30-10-2017)(7550)
Sở Công thương tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Thứ tư, 8-11-2017)(7474)
Hội nghị tổng kết và thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Vĩnh Phúc năm 2015 (Thứ năm, 15-1-2015)(7180)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com