Cập nhật :Thứ hai, 12-12-2016
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
Ảnh chỉ mang tính minh họa 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Ngày 28/11/2016 Đảng ủy Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch số 18-KH/ĐUSCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một việc thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt các cấp ủy, tổ chức đảng, của các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn ngừa, khắc phục bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với những hình thức và nội dung phù hợp như tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu vế tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam;công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Đảng ủy Sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo việc triển khai Kế hoạch này đến các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ thông qua chi ủy, chi bộ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị do chi ủy, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo. Cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo giúp cấp ủy trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chi bộ căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/ĐUSCT của Đảng ủy Sở Công Thương  xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ mình.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở đôn đốc các chi bộ được phân công phụ trách thực hiện Kế hoạch.

Cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo giúp Đảng ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch của Đảng ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc quán triển và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

 

Mai Tuyết.

 

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 (Thứ hai, 11-6-2018)(21)
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) (Thứ hai, 11-6-2018)(20)
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Thứ năm, 17-5-2018)(33)
Hội nghị: Phổ biến hướng dẫn, ký hợp đồng cho vay và nhận nợ tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Thứ hai, 14-5-2018)(53)
Hội nghị: Phổ biến hướng dẫn, ký hợp đồng cho vay và nhận nợ tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Thứ ba, 8-5-2018)(62)
Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 – 2018 (Thứ năm, 12-4-2018)(127)
Các tin đọc nhiều nhất
Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017- 2020 (Thứ ba, 10-10-2017)(10537)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại lần V nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Thứ tư, 18-10-2017)(8374)
Sở Công thương Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” (Thứ sáu, 20-10-2017)(7847)
Tập huấn chuyên sâu về Thương mại điện tử (Thứ hai, 30-10-2017)(7444)
Sở Công thương tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Thứ tư, 8-11-2017)(7268)
Hội nghị tổng kết và thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Vĩnh Phúc năm 2015 (Thứ năm, 15-1-2015)(7072)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com