Cập nhật :Thứ ba, 16-5-2017
Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2017
Ảnh chỉ mang tính minh họa 
Ảnh chỉ mang tính minh họa 

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

Với mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm(THTK), chống lãng phí (CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; Đồng thời, tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.                 

Theo đó, yêu cầu đối với việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2017 phải được coi là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao với các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP và kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng Sở, ban, ngành, địa phương; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến rõ rệt trong THTK, CLP. Bên cạnh đó phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Đồng thời cần tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi...
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2017 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP trong năm 2017 cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 614/CTr-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh về triền khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của địa phương, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng khoảng 7,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD.

Hai là, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau. Các Sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên rà soát các chế độ, chính sách để bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chưa thực sự cấp thiết.

Ba là, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, kiểm soát chặt chẽ vốn vay của chính quyền địa phương, chọn lọc các dự án thực sự cần thiết và cân đối được nguồn trả nợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các khoản vay mới. Bảo đảm nợ chính quyền địa phương trong giới hạn quy định.

Bốn là, Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Năm là, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi; phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng  25,7 ngàn tỷ đồng, chiếm 31% GRDP.

Sáu là, Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động để góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 4%. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Bẩy là, Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,5%;

Tám là, Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng;

Chín là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của Sở, ban, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP;

Mười là, Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP;

Mười một, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mai Tuyết.

In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Tập huấn kiến thức về Thương mại điện tử (Thứ năm, 28-6-2018)(1840)
Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018 (Thứ hai, 11-6-2018)(61)
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) (Thứ hai, 11-6-2018)(53)
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Thứ năm, 17-5-2018)(56)
Hội nghị: Phổ biến hướng dẫn, ký hợp đồng cho vay và nhận nợ tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Thứ hai, 14-5-2018)(81)
Hội nghị: Phổ biến hướng dẫn, ký hợp đồng cho vay và nhận nợ tại Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. (Thứ ba, 8-5-2018)(85)
Các tin đọc nhiều nhất
Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017- 2020 (Thứ ba, 10-10-2017)(10555)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại lần V nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Thứ tư, 18-10-2017)(8390)
Sở Công thương Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” (Thứ sáu, 20-10-2017)(7898)
Tập huấn chuyên sâu về Thương mại điện tử (Thứ hai, 30-10-2017)(7469)
Sở Công thương tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Thứ tư, 8-11-2017)(7286)
Hội nghị tổng kết và thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Vĩnh Phúc năm 2015 (Thứ năm, 15-1-2015)(7096)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com