Cập nhật :Thứ năm, 17-5-2018
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
 Ngày 08/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 225/STTTT-TTBCXB tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

Theo đó, yêu cầu các cơ quan Báo chí, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao các huyện thành phố dành diện tích và thời lượng thích hợp để tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Bí thư; của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; của Bộ thông tin và Truyền thông về tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc. Nghiên cứu, lựa chọn vấn đề viết tin, bài, phóng sự phù hợp.

Đối với các cơ quan, đơn vị có Trang Thông tin điện tử và hoạt động xuất bản Bản tin lựa chọn, đăng tải thông tin phù hợp tuyên truyền các Chỉ Thị của Ban Bí thư; của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; của Bộ Thông tin và Truyền thông…để đăng tải trên trang TTĐT và Bản tin của cơ quan, đơn vị.

Phòng VH & TT các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền các Chỉ thị của Ban Bí thư; của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; của Bộ Thông tin và Truyền thông về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc. Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống và phổ biến vai trò tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao cấp huyện, Đài Truyền thanh xã bố trí thời lượng hợp lý, lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để tuyên truyền đến tổ chức, công dân.

Nội dung thi đua là quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;"Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Yêu cầu của phong trào thi đua là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; khẳng định thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mai Tuyết.

 
In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác

Các tin đã đưa ngày:   

Mới cập nhật
Hội thảo chuyên đề về giải pháp chiếu sáng thông minh đô thị (Thứ ba, 13-11-2018)(437)
Tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế (Thứ tư, 10-10-2018)(131)
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Thứ tư, 26-9-2018)(84)
Sở Công Thương Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Xúc tiến thương mại tỉnh Akita, Nhật Bản (Thứ hai, 17-9-2018)(123)
Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2018 (Thứ năm, 13-9-2018)(90)
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XII (Thứ ba, 11-9-2018)(161)
Các tin đọc nhiều nhất
Đại hội Chi bộ 1 Văn phòng Sở Công Thương nhiệm kỳ 2017- 2020 (Thứ ba, 10-10-2017)(10694)
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Xúc tiến thương mại lần V nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Thứ tư, 18-10-2017)(8489)
Sở Công thương Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” (Thứ sáu, 20-10-2017)(8097)
Tập huấn chuyên sâu về Thương mại điện tử (Thứ hai, 30-10-2017)(7559)
Sở Công thương tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Thứ tư, 8-11-2017)(7489)
Hội nghị tổng kết và thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương Vĩnh Phúc năm 2015 (Thứ năm, 15-1-2015)(7186)

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com