Cập nhật :Thứ hai, 17-6-2013
Sở Công Thương Vĩnh Phúc thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Thi tuyển viên chức năm 2013 của Sở Công Thương Vĩnh Phúc
 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ viên chức; Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007/ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ công chức và viên chức;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-CT ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng đối với Sở Công Thương giai đoạn 2013-2015;
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 28/02/2013 của Sở Công Thương về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng năm 2013 cho các đơn vị thuộc Sở;
Căn cứ Công văn số 464/SNV-CCVC ngày 10/5/2013 V/v hướng dẫn tuyển dụng viên chức;
Căn cứ công văn số 601/SNV-CCVC ngày 07/6/2013 của Sở Nội vụ về việc đồng ý thi tuyển viên chức Sở Công thương năm 2013;
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích.
Nhằm bổ sung và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đảm bảo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên ngành cần tuyển, có phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao;
Công tác thi tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.
2. Yêu cầu.
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo đúng Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức; Thông tư hướng dẫn số 15/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư hướng dẫn số 16/2012/TT-BNV Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một vị trí công tác thuộc chuyên ngành cần tuyển theo kế hoạch.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/6/2013;
- Có đơn đăng ký thi tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. Hồ sơ thi tuyển
Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký thi tuyển viên chức (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học; kết quả học tập (bảng điểm) và các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí thi tuyển;
4. Bản xác nhận nhân thân của người thi tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;
5. Bản sao giấy khai sinh;
6. Giấy chứng nhận sức khỏe (do các cơ sở y tế tuyến huyện, thành, thị trở lên cấp) trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
7. Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
8. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
9. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ quan, đơn vị (nếu có);
10. Ngoài ra, các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có bản sao chứng thực thẻ và giấy xác nhận của Phòng lao động TB và xã hội huyện, thành, thị cấp. Nếu là người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.
Lưu ý:
- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn;
- Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra;
- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh thi tuyển;
- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi tuyển.
IV. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
1. Các môn thi.
Người tham dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:
- Thi kiến thức chung.
- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết và thi thực hành)
- Thi Ngoại ngữ: Thi Tiếng anh trình độ B
- Thi Tin học văn phòng trình độ A
2. Điều kiện miễn thi.
Người đăng ký thi tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường hợp sau:
- Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ
+ Có bằng Đại học hoặc sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
- Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.
3. Hình thức, nội dung thi
a. Bài thi kiến thức chung
- Thời gian thi: 120 phút.
- Hình thức thi: Thi viết
- Nội dung:
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;
+ Luật phòng chống tham nhũng;
+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
+ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
+ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 V/v ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng: Tiêu chuẩn chức danh ngạch thi tuyển.
+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Soạn thảo văn bản hành chính.
b, Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành.
- Thi viết: Thời gian thi: 180 phút.
- Thi thực hành: Thời gian thi: 60 phút
Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chuyên ngành học và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
c, Môn thi điều kiện.
- Thi ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B
+ Thời gian thi: 60 phút.
+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
- Thi Tin học văn phòng
+ Thời gian thi: 30 phút.
+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
4. Cách tính điểm
- Bài thi được tính theo thang điểm 100.
- Điểm các bài thi được tính như sau:
          + Thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;
          + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.
Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi Kiến thức chung và các bài thi Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. (Riêng môn Ngoại ngữ, Tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện không tính vào tổng số điểm thi).
V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại điểm 4 mục IV Kế hoạch này, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VI. Thông báo kết quả thi tuyển
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng thi tuyển viên chức, Hội đồng thi tuyển sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở Sở Công thương và trên website www.vinhphucit.gov.vn.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người tham dự thi tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.
VII. Lệ phí thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thu phí 260.000đ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn đồng)/thí sinh/lần dự thi.
VIII. Thời gian thực hiện
1. Từ ngày 10/5/2013 đến hết ngày 16/6/2013: Xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức trình Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt;
2. Từ ngày 17/6/2013 đến hết ngày 12/7/2013: Thông báo công khai kế hoạch và cơ cấu thi tuyển viên chức đến các đơn vị thuộc Sở, trên Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, website Sở Công Thương, Website Sở Nội vụ và dán niêm yết tại Sở Công thương để các đối tượng thi tuyển biết;
- Từ ngày 17/6/2013 đến 17giờ ngày 12/7/2013: Bán và nhận hồ sơ thi tuyển vào tất cả các ngày làm việc (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở Công thương
Điện thoại: 0211.3862.477
Thư ký tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tổng hợp báo cáo Hội đồng thi tuyển viên chức.
 (Địa chỉ: Số 16 Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
4. Từ ngày 15/7/2013 đến hết ngày 25/7/2013: Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức, lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tại Sở Công thương; Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức thi tuyển;
5. Từ ngày 26/7/2013 đến hết ngày 04/8/2013: Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức ôn thi, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau;
6. Từ ngày 05/8/2013 đến hết ngày 18/8/2013, Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức thi tuyển và chấm thi theo quy định.
7. Từ ngày 19/8/2013 đến hết ngày 01/9/2013: Hội đồng thi tuyển viên chức tổng hợp danh sách kết quả thi tuyển, niêm yết kết quả thi tuyển tại Sở Công thương và Website của Sở;
8. Từ ngày 26/8/2013 đến hết ngày 15/9/2013: Hội đồng thi tuyển viên chức nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi tuyển theo quy định. Không thực hiện việc phúc khảo đối với môn thi thực hành;
9. Từ ngày 16/9/2013 đến hết ngày 29/9/2013: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả thi tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và quyết định tuyển dụng theo quy định.
IX. Tổ chức thực hiện
Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở có trách nhiệm biên soạn tài liệu ôn thi, tổ chức ôn thi và thành lập các Ban giúp việc để xây dựng bộ đề thi, coi thi, chấm thi, giám sát …; Tổng hợp kết quả tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở và Sở Nội vụ theo quy định. Mời đại diện Sở Nội vụ giám sát việc coi thi, chấm thi. Hội đồng thi tuyển của Sở giám sát, xem xét, phê duyệt kết quả thi tuyển, báo cáo Sở Nội vụ xem xét thẩm định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh có thể phản ánh trực tiếp về Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Công thương (số ĐT: 0211.3862477) để xem xét giải quyết./.
In bài này  In bài này Quay lại Quay lại
Bạn đọc viết
Off Telex VNI VIQR 
Các tin khác
Thông báo mời thầu (Thứ tư, 5-6-2013 )

Các tin đã đưa ngày:   

© 2013 - 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin – Xúc tiến Thương mại Vĩnh Phúc
Giấy phép số 123/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày ngày 27 tháng 8 năm 2013
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Long – Giám đốc Trung tâm TT-XTTM
Trụ sở: Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc ĐT/Fax: 0211.3843.456;
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn/ infotech129@gmail.com