Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Sở Công Thương Vĩnh Phúc
956/SCT-TMNĐ
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 11-11-2014
Công văn Download
131 /KH - SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 7-4-2014
Kế hoạch Download
229 /BC- SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 6-6-2014
Báo cáo Download
422/SCT-QLCN
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 4-6-2014
Công văn Download
1091/SCT-TMNĐ
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 16-12-2013
Công văn Download
1000/SCT-TMNĐ
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 21-11-2013
Công văn Download
471/KH-SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 7-11-2013
Kế hoạch Download
343 /KH-SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 18-9-2013
Kế hoạch Download
226/QĐ-SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 22-12-2012
Quyết định Download
756/HD-SCT
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 5-10-2011
Công văn Download
19 /TT-XTTM
Sở Công Thương Vĩnh Phúc ban hành ngày 18-3-2011
Công văn Download
Tìm thấy: 11 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn