Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoNhóm văn bản :Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả
73/2011/NĐ-CP
Chính phủ ban hành ngày 24-8-2011
Nghị định Download
08/2006/TT-BCN
Bộ Công Thương ban hành ngày 16-11-2006
Thông tư, thông tư liên tịch Download
01/2004/TT-BCN
Bộ Công Thương ban hành ngày 2-7-2004
Thông tư, thông tư liên tịch Download
80/2006/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14-4-2006
Quyết định Download
79/2006/QĐ-TTg
Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14-4-2006
Quyết định Download
50/2010/QH12
Quốc hội ban hành ngày 1-1-1900
Bộ luật, luật Download
04/CT-BCT
Bộ Công Thương ban hành ngày 28-1-2011
Chỉ thị Download
Tìm thấy: 7 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn