Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : Tổng cục Hải quan
1946/QĐ-TCHQ
Tổng cục Hải quan ban hành ngày 1-7-2014
Quyết định Download
1100/QĐ-TCHQ
Tổng cục Hải quan ban hành ngày 8-1-1980
Quyết định Download
988/QĐ-TCHQ
Tổng cục Hải quan ban hành ngày 28-3-2014
Quyết định Download
1323/QĐ-TCHQ
Tổng cục Hải quan ban hành ngày 22-6-2010
Quyết định Download
Tìm thấy: 4 bản ghi | Tổng số: 1 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn