Tên văn bản/ Số hiệu
Loại hình văn bản
không chọn
Cơ quan ban hành
không chọn
Nhóm vấn đề
không chọn
Danh sách văn bản
Các văn bản theoCơ quan ban hành : UBND tỉnh Vĩnh Phúc
1 2 3
6938/UBND-VX3
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 3-10-2016
Công văn Download
02/TB-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 16-2-2016
Thông báo Download
03/2016/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 20-1-2016
Quyết định Download
02/2016/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 11-1-2016
Quyết định Download
3257/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 7-11-2014
Quyết định Download
3115/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 21-11-2012
Quyết định Download
134/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 15-1-2014
Quyết định Download
41/2013/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 31-12-2013
Quyết định Download
08/2014/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 19-2-2014
Quyết định Download
3570/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 9-12-2013
Quyết định Download
83/BC-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 1-7-2013
Khác Download
2282/QĐ- CT
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 26-8-2013
Quyết định Download
1897/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 24-7-2013
Quyết định Download
1588 /QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 24-6-2013
Quyết định Download
450/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 6-2-2013
Quyết định Download
3045/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 14-11-2012
Quyết định Download
16/CT-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 13-12-2012
Chỉ thị Download
48/2012/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 26-11-2012
Quyết định Download
46/2012/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 9-11-2012
Quyết định Download
29/2012/QĐ-UBND
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 28-8-2012
Quyết định Download
1 2 3
Tìm thấy: 53 bản ghi | Tổng số: 3 trang hiển thị.

Cơ quan chủ quản: SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC
Đơn vị phụ trách trang tin điện tử: TRUNG TÂM THÔNG TIN-XTTM
Địa chỉ: Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 84211 3843 456 - Fax: 84-2113 843357
Email: xttm@vinhphucit.gov.vn