Ngày 21/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải răn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chỉ thị này đến với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE